Viktiga politiska frågor

Ett Europa med levande regioner i fokus blir också ett demokratiskt Europa. Mitt övergripande fokus är just regional utveckling, men som den enda ledamoten från Norrland har jag extra fokus på frågor som berör norra Sverige. Här är mina fyra fokusområden.

1. Sverige visar vägen för omställning av industrin
Att ställa om industrin är helt nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen. Här är Sverige, och inte minst norra Sverige, en stor förebild. Banbrytande metoder och ny teknik inom till exempel fossilfri ståltillverkning och utvinning av batterimetaller är två exempel.

2. Ett hållbart skogsbruk
Sverige har en lång tradition av hållbart skogsbruk. Förutom Finland finns det inget annat land i EU med så mycket skog som vi har i Sverige. Givet att det ser så annorlunda ut i EU:s medlemsländer är det viktigt att vi behåller möjlighet att fatta beslut om skogen på nationell nivå. Under 2021 kommer det dels en skogsstrategi och en klassificering av hållbara investeringar, den så kallade taxonomin, som båda kommer att ha stor påverkan på det svenska skogsbruket.

3. Strategi för Arktisområdet
Som bosatt i Norrland, en del av EU:s egna Arktis, följer jag utvecklingen inom området nära. Under 2021 kommer EU att komma med en Arktisstrategi som ska ta hänsyn till klimatförändringarna och regionens geopolitiska utmaningar.

4. EU:s energiinfrastruktur
Energifrågan är en av EU:s viktigaste frågor. Ska vi klara av klimatomställningen och leva upp till Parisavtalet måste våra klimatambitioner öka, vilket ställer höga krav på tillgång av förnybar energi. EU:s energiinfrastruktur ska ses över och i detta sammanhang har jag blivit utsedd till förhandlare, så kallad skuggrapportör, av min partigrupp i det regionala utskottet.

Prenumerera gärna på Erik Bergkvists nyhetsbrev för EU-nyheter, alltid med Norrland i fokus.

facebook Twitter Email