Erik i Europaparlamentet

Ledamot

  • TRAN Utskottet för transport och turism
  • REGI Utskottet för regional utveckling
  • DEEA Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Suppleant

  • ITRE Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • D-UK Delegation till den parlamentariska partnerskapsförsamlingen EU‒Förenade kungariket
  • D-CN Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

 

facebook Twitter Email