Erik i Europaparlamentet

I Europaparlamentet har Erik Bergkvist följande uppdrag:

  • Ledamot i Utskottet för regional utveckling (REGI)
  • Suppleant i Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
  • Suppleant i budgetutskottet (BUDG)
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

 

facebook Twitter Email