Politik & vision

Världen är i ständig förändring, till det bidrar vi alla.

Jag vill att regionerna ska vara i centrum när besluten fattas. Ett regionalt och jämlikt Europa, där alla EU:s hörn är med och leder utvecklingen, blir också ett fredligt Europa. All utveckling sker lokalt i en region. Min övertygelse är att en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del också minskar konflikter i alla Europas regioner. Att klyftor minskar istället för ökar är en förutsättning för en fredlig och demokratisk utveckling.

Det är i EU:s regioner som klimatomställningen sker och som företag växer, EU:s tillväxt är enbart summan av den utveckling som sker i regionerna. För mig är det viktigt att hela Europa ska leva och att ingen region lämnas på efterkälke.

Som den enda ledamoten från Norrland brinner jag lite extra för frågorna som berör oss i norra Sverige. Glesbefolkade områden ska ha samma möjligheter att leva och verka, trots att förutsättningarna kan skilja sig mellan regioner. Norrland är en förebild inom en rad områden i EU-sammanhang, inte minst om man ser till omställning av industrin, bredbandsutbyggnad och hållbart skogsbruk.

Jag är Europaparlamentariker för att skapa ett mer jämlikt och fredligt Europa. Jag vill visa att en rättvis omställning av tunga industrier är möjlig och att ett ökat samarbete med våra grannländer leder till ett bättre Sverige, ett bättre EU och en bättre värld. Allt hänger ihop.

facebook Twitter Email