CV på svenska

ERIK BERGKVIST

Svensk politiker och ledamot av Europaparlamentet för Socialdemokraterna.

  • Adress: Europaparlamentet, ASP 12 G 257, Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel
  • Telefon: +32 2 284 54 72
  • E-post: erik.bergkvist@ep.europa.eu
  • Född: 1965
  • Personligt: Gift & 2 barn

NUVARANDE BEFATTNING

2019- Ledamot, Europaparlamentet Bryssel/Strasbourg
– Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet

  • Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI)
  • Suppleant i Budgetutskottet (BUDG)
  • Suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

 

ANSTÄLLNINGAR, BEFATTNINGAR & UPPDRAG

2008-2019 Ordförande, Region Västerbotten
2006-2010 Ordförande, Styrelsen för regional utveckling, Västerbottens läns landsting
2002-2006 Kommunstyrelseledamot, Umeå kommun
– Ordförande kulturnämnden
– Ordförande, Umeå Energi AB

 

UTBILDNING

2001 Filosofie doktor i nationalekonomi, Umeå universitet
1994 Magisterexamen i nationalekonomi, Umeå universitet

SPRÅKKUNSKAPER

Svenska Modersmål
Engelska Flytande
Tyska Baskunskap

 

ÖVRIGA UPPDRAG

2010-2019 Medlem, Political Bureau, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) – 2018-2019, Vice ordförande
2009- Ledamot, Partistyrelsen, Socialdemokraterna
2008-2019 Vice ordförande, Norrlandsfonden
2007-2019 Ledamot, Östersjökommissionen
2007-2019 Vice ordförande, Almi Nord
2001-2009 Ordförande, Socialdemokraterna i Umeå

* * *

facebook Twitter Email