Om Erik

Erik Bergkvist är socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet sedan 2019 och Norrlands röst i Europa. Hans fokus är att skapa ett mer jämlikt EU, både inom och mellan medlemsstaterna. Unionens regional- och tillväxtpolitik är grunden i det arbetet.

Som enda svensk ledamot norr om Gävle har Erik ett naturligt fokus på frågor som berör norra Sverige, där omställningen av industrin, hållbart skogsbruk och förnybar energi utgör viktiga delar. Områden där Sverige ligger i framkant jämfört med många andra EU-länder.

Erik föddes 1965 i Norsjö kommun och har en lång bakgrund inom politiken, bland annat som ordförande i Region Västerbotten och kommunstyrelseledamot i Umeå kommun. Erik har även doktorerat i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

I Europaparlamentet har Erik följande uppdrag:

  • Ledamot i Utskottet för regional utveckling (REGI)
  • Suppleant i Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
  • Suppleant i budgetutskottet (BUDG)
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Prenumerera gärna på Erik Bergkvists nyhetsbrev för EU-nyheter, alltid med Norrland i fokus.

Kort om Erik

  • Född: 1965
  • Bor: Umeå
  • Familj: Fru, barn och hunden Atos
  • Bakgrund: doktor i nationalekonomi
facebook Twitter Email