Media & kontakt

KANSLI

 • Staffan Dahl, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för regional utveckling (REGI)
  E-post: staffan.dahl@ep.europa.eu
  Kontor: +32 2
  Mobil: +32 473 94 44 81
 • Khaled Saibi, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – budgetutskottet (BUDG)
  E-post: khaled.saibi@ep.europa.eu
  Kontor: +32
  Mobil: +32 471 94 00 18

 

PRESS

facebook Twitter Email