Kina är mästare på att härska och söndra

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 3 mars 2020.

EU befinner sig just nu i en mycket avgörande period då flera viktiga saker som kommer att definiera handlingsutrymmet för många år framöver nu sker.

Den ena är den egna långtidsbudgeten för de närmaste sju åren, det andra är relationen med Kina utifrån behandlingen av den svenske medborgaren Gui Minhai.

Förhandlingarna om långtidsbudgeten pågår för fullt, första förhandlingsmötet ledde inte till ett enigt förslag så förhandlingarna i Europeiska rådet fortsätter den 26-27 mars.

Förslaget till budget är lägre än tidigare, vilket till stor del beror på att Storbritannien nu lämnat EU. Samtidigt är kraven på nya uppgifter för EU från medlemsländerna större än nånsin tidigare.

Den viktigaste av dessa blir att ställa om dagens Europa till ett Europa som inte hotar klimatet. Det viktigaste verktyget här är sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder.

Europas industrier, energiförsörjning, transportsystem mm står nu inför sin största strukturomvandling nånsin. Därför är det av yttersta betydelse att sammanhållningspolitikens budget inte minskar utan hålls på en rimlig nivå.

Sammanhållningspolitiken har varit av stor betydelse för Europas regioner, inte minst här i norra Sverige. Vi har kunnat bygga bredband, utveckla transportsystem, utveckla näringslivet och stärka forskningen vid våra universitet, det handlar om tiotals miljarder kronor sedan EU-inträdet.

Ska vi kunna fortsätta utveckla norra Sverige på ett bra sätt och även klara den gröna omställningen kommer det att kräva en sammanhållningspolitik med tillräckliga resurser.

Här har Sverige en möjlighet att ta på sig ledartröjan i den strukturomvandling och modernisering av Europa som den gröna omställningen innebär!

Frågan Gui Minhai är större än vad den till synes kan verka. Den handlar om mänskliga rättigheter och om folkrätten ska gälla alla länder. Kina har fängslat Gui Minhai, berövat honom sitt svenska medborgarskap och hävdar att han nu enbart är en kinesisk angelägenhet. Tillåts man komma undan med detta går ingen säker från att kidnappas av Kina och dömas till långa fängelsestraff.

Kina testar gränserna med att trakassera Sverige och andra mindre länder. Vår bästa (troligen enda) chans att förhindra detta är genom samarbete. Vi har ett sådant i EU.

Det avgörande för EU:s relationer med Kina är om man solidariskt ställer upp för varandra, eller om man av kortsiktiga nationalegoistiska orsaker viker ned sig.

Kina är mästare på att härska och söndra, låt inte EU bli ett till bevis på detta!

Erik Bergkvist

facebook Twitter Email