Aktuellt

Nu fasas fossil energi ut – i hela EU

Igår hölls en omröstning i EU:s industriutskott som innebär slutet för fossilgasen i EU. En komplicerad process led av en gasvänlig europaparlamentariker från Polen landade till slut rätt – nya projekt i fossil energi kommer inte längre få EU-medel. Erik Bergkvist förhandlade för den socialdemokratiska gruppen.

Igår eftermiddag tog Europaparlamentets industriutskott sin position inför den kommande revideringen av lagstiftningen kring EU:s energiinfrastruktur, även kallat TEN-E. Erik Bergkvist, förhandlare för den socialdemokratiska gruppen, lyckades efter långa förhandlingar utesluta fossil energi från tillgång till framtida EU-medel. Fossilgas är helt uteslutet och blending, där en liten mängd fossilgas ingår, har fått ett slutdatum till…

Läs mer

Erik Bergkvist får central roll i arbetet med den sociala klimatfonden

Under EU-kommissionens årliga tal, State of the Union, nämnde Ursula von der Leyen att en helt ny fond ska införas för att komma åt de sociala effekterna av klimatomställningen. Den sociala klimatfonden är en viktig del i klimatpaketet Fit for 55. Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) kommer leda socialdemokraternas arbete med fonden i utskottet för regional utveckling.

Fonden är tänkt att mildra negativa effekter av klimatomställningen för framförallt vägtransporter och byggnader. Särskilt utsatta hushåll ska kompenseras för att till exempel el och drivmedel blir dyrare när den byts ut mot förnybara alternativ. – Det känns som ett spännande och viktigt uppdrag. Klimatomställningen måste nå hela samhället och alla EU:s regioner, säger europaparlamentariker…

Läs mer

”Beslut brådskar – EU måste tillåta gensax-grödor”

Vi arbetar för att Europaparlamentet tydligt ska ta ställning för att gensaxen och andra nya gentekniker ska kunna användas också i EU, skriver två EU-parlamentariker och tre svenska forskare. Debattartikel av Erik Bergkvist i NyTeknik den 26 maj 2021. Krångliga EU-regler har i mer än tjugo år hindrat Europas lantbruk från att använda moderna grödor…

Läs mer

”Viktigt att gensaxen tillåts i EU”

Det är på tiden att nu även EU-kommissionen förstått att regelverket inte är tidsenligt, skriver Europaparlamentarikern Erik Bergkvist (S) och professor Stefan Jansson.

Debattartikel av Erik Bergkvist i Lantbrukets Affärstidning (ATL) den 22 maj 2021. Vi kan glädjande konstatera att EU:s jordbruk precis blev mer konkurrenskraftigt, inte genom ytterligare jordbruksstöd, utan på grund av att ett föråldrat regelverk nu ska moderniseras. EU-kommissionen har öppnat för att diskutera regelverket för nya tekniker kring växtförädling, bland annat den nobelprisade gensaxen…

Läs mer

Regionalt samarbete – lösningen på högerpopulismen?

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 22 april 2021. Högerpopulism har tyvärr blivit vardagsmat. Vi reagerar inte längre lika starkt när vi hör politiska förslag som i praktiken innebär att demokratin demonteras. Kulturell mångfald, akademisk frihet och åsiktsfrihet är bara några exempel på demokratiska fundament som gång på gång hotas. Lösningen är regional…

Läs mer

”Att få hjälp av SD till makten är viktigare för M än den fria forskningen och den fria akademin.”

Det är oacceptabelt att från politiskt håll försöka påverka kursinnehåll och kursutbud. Det är en farlig utveckling vi ser runt om i världen, men även i Sverige.

Replik av Erik Bergkvist och Matilda Ernkrans i Sydsvenskan den 13 mars 2021. Det lagförslag som regeringen presenterat innebär att akademisk frihet tydligt skrivs in i högskolelagen. Förslaget bygger på en gedigen utredning som haft ett starkt stöd hos remissinstanserna. Att det skrivs in något nytt om värdegrund, som Gunnar Strömmer och Kristina Axén Olin från…

Läs mer

”Stenhammar sällar sig till en lam EU-kritik”

Vad vill du egentligen Stenhammar – är du bara ute och gnäller? Stenhammars debattartikel rabblar upp klichéartad kritik mot EU-samarbetet utan att komma med vare sig förslag eller substans.

Replik av Erik Bergkvist i Svenska Dagbladet den 26 februari 2021. Å ena sidan skriver Stenhammar att han stödjer strävan mot ett djupare EU-samarbete helhjärtat, men å andra sidan levererar han otydlig och svepande EU-kritik. Skrivningar om att EU är byråkratiskt, centraliserat, ineffektivt och saknar legitimitet blandas med det som troligen är hans egentliga avsikt…

Läs mer

Europa ska återbyggas i gröna former

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 6 april 2021. I norra Sverige händer så mycket att man får gnugga sig i ögonen”, skriver EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S), Umeå. En ny långtidsbudget har nyligen klubbats i EU och det innebär starten på en ny programperiod. Nu vet vi alltså vilken budget EU har att…

Läs mer

”EU-kritiskt nonsens från debattörer”

EU:s återhämtningspaket är historiskt. Nu sjösätter vi en Marshallplan för Europa under en aldrig tidigare skådad pandemi. Stöd­paketet som nyligen röstades igenom i riksdagen kommer att återstarta EU:s ekonomi, och därigenom bidra till klimat­omställningen och svensk tillväxt. Att kända EU-skeptiker tar tillfället i akt att skapa misstro mot EU är föga förvånande.

Replik av Erik Bergkvist i Svenska Dagbladet den 26 mars 2021. Debattörer knutna till forum för EU-debatt skriver att återhämtningspaketet innebär en maktförskjutning till EU och en utveckling mot ett federalt Europa. Det stämmer att återhämtningspaketet innebär historiska satsningar, men att unionen inte skulle adressera den akuta situation vi befinner oss i är uteslutet. EU:s stats- och regeringschefer…

Läs mer

Erik Bergkvist förhandlar för grönare energiinfrastruktur

”Ambitiösa klimatmål kräver en uppdaterad energiinfrastruktur. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 måste vi underlätta för förnybar energi och nya investeringar”, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S), nyutnämnd förhandlare för EU:s energiinfrastruktur.

Lagstiftningen för EU:s energiinfrastruktur, som i EU går under benämningen TEN-E, ska uppdateras. Syftet är att bättre koppla samman energiinfrastrukturen i medlemsländerna och anpassa den till mer förnybar energi. Uppdateringar som behövs för att leva upp till målet om ett klimatneutralt EU till 2050. Erik Bergkvist är huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet och…

Läs mer
facebook Twitter Email