Vi jobbar för norra Sverige

Att Norrbotniabanan numera kan få EU-medel för att finansieras är otroligt viktigt för norra Sverige. Vi kommer fortsätta driva viktiga frågor för regionen i parlamentet, skriver Erik Bergkvist, nybliven Europaparlamentariker för Socialdemokraterna.

Debattartikel av Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten den 13 juni 2019. För att nå vårt gemensamma klimatmål om högst två, och helst bara 1,5 graders global uppvärmning, måste transportsektorn ställa om och bli mer klimatvänlig. Där kan järnväg och sjöfarten spela en viktig roll. Därför är jag glad att vi socialdemokrater i Europaparlamentet, som enda…

Läs mer
facebook Twitter Email