Sammanhållningspolitiken i EU måste prioriteras

EU:s sammanhållningspolitik har en utjämnande effekt, mellan men även inom medlemsstaterna. Ojämlikheten ökar i västvärlden.Att då skära ned i ett av EU:s kärnområden som därtill har klimatpositiva effekter är dumt. Den måste matcha ambitionerna att skapa ett hållbart Europa. Det skriver Erik Bergkvist, Christina Mattisson, Glenn Nordlund och Robert Uitto.

Debattartikel av bl a Erik Bergkvist i Västerbottens-Kuriren den 23 december 2019. Nyligen (12-13 december) samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera det finska ordförandeskapets förslag till EU:s långtidsbudget för 2021-2027. Det är bra att det första utkastet till budget avhandlats. Men förslaget är otillräckligt för att sammanhållningspolitiken ska kunna hålla ihop Europa, värna…

Läs mer

EU tar på sig den gröna ledartröjan

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 17 december 2019. Få veckor kommer nog att ha påverkat EU:s medborgare och världen som förra veckan. Det första och troligen mest omvälvande är det klimatpaket den nyvalda Europeiska kommissionen presenterade förra onsdagen: The European Green Deal. En enorm satsning på att modernisera och göra Europas energisystem,…

Läs mer

Sammanhållningspolitiken måste prioriteras för klimatets skull

– Vi måste prioritera sammanhållningspolitiken i EU:s nästa långtidsbudget för att fixa klimatmålen och bibehålla ett gott samarbete inom EU. Det finländska kompromissförslaget är otillräckligt för att leverera en rättvis klimatomställning samtidigt som den ekonomiska konjunkturen ser ut att vika, säger Erik Bergkvist (S) Europaparlamentariker. Finland är nu ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat…

Läs mer

Sammanhållningspolitiken är avgörande för framtidsfrågorna

Krönika av Erik Bergkvist i Aktuellt i politiken den 1 november 2019. Tiden efter ett val är alltid hektisk och den skiljer sig dessutom från resten av mandatperioden. Det nya Europaparlamentet tillträdde i juli och alla positioner skulle fördelas innan ledigheten i augusti. Varje ledamot sitter vanligtvis i två utskott – jag fick som jag…

Läs mer

Erik Bergkvist besöker Umeå och hamnen i Holmsund

Nu på fredag, den 1 november, besöker Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) Umeå och hamnen i Holmsund. Syftet med besöket är att informera sig om aktuella frågor.

Vid besöket deltar även Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på INAB, Bertil Hammarstedt, VD Umeå Hamn och Kvarken Link samt kommunalrådet Janet Ågren (S) och Umeå arbetarekommuns ordförande Alejandro Caviedes (S). Välkomna till en pressträff: Tid: Fredag 1 november kl 11.00 Plats: Kaserngatan 5, 903 47 Umeå ( I20 Området ) Kontaktperson vid besöket: Åsa Lindström, ombudsman…

Läs mer

Inspirerande möten i parlamentet

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 22 oktober 2019. Efter de första månaderna i Europaparlamentet börjar arbetet med att välja en ny EU-kommission att gå mot sitt slut.Arbetet har försenats, vilket inte är ovanligt, men mycket tyder nu på att kommissionen kommer att kunna beslutas om i november. Tre kommissionärer har underkänts, två…

Läs mer

Erik Bergkvist (S) förhandlar nästa års EU-budget

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har utsetts att ingå i parlamentets socialdemokratiska förhandlingsgrupp inför 2020 års EU-budget.

– Jag kommer att jobba hårt för att de två extra miljarder euro – drygt 20 miljarder svenska kronor – som har öronmärkts för åtgärder som rör klimatet, kommer med i nästa års budget. Om vi ska lyckas leva upp till Parisavtalets mål och begränsa den globala uppvärmningen måste infrastrukturprojekt som sänker våra utsläpp prioriteras,…

Läs mer

Det viktigaste verktyget för EU

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 27 augusti 2019. Att en dag få vara krönikör i Norrlands största socialdemokratiska tidning är något jag bara kunde drömma om som SSU:are i min uppväxtkommun Norsjö på 1980-talet. Att dessutom få representera Sverige i Europaparlamentet som ende norrlänning fanns nog inte ens i drömvärlden.Jag är väldigt…

Läs mer

Svenska (S) i EU-parlamentet säger ja till ny kommissionsordförande

Efter försäkringar om en mer ambitiös klimatpolitik och krav på ett tydligt ställningstagande för EU:s grundläggande demokratiska principer, valde de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet på tisdagen att rösta ja till kristdemokraten Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen.

– Vi hade givetvis helst velat se vår kandidat, socialdemokraten Frans Timmermans, som ny kommissionsordförande, men sedan det stod klart att han inte hade tillräckligt stöd har vi arbetat för att påverka det politiska innehållet hos den kandidat EU:s medlemsländer fört fram, säger Heléne Fritzon efter omröstningen. Framför allt handlar det om tydliga krav på…

Läs mer

Erik Bergkvist (S) tar plats i Europaparlamentets regionala utskott

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har utsetts till ledamot av parlamentets utskott för regionalutveckling (REGI) och i utskottet för budgetfrågor (BUDG).

– Jag har valt att arbeta med regionala frågor eftersom det är en av EU:s främsta uppgifter att se till att alla Europas regioner får en möjlighet till en bra utveckling. Ökar skillnaderna kommer spänningar och konflikter att öka, säger Erik Bergkvist. Med sin bakgrund dels inom regionalpolitiken, dels som disputerad inom nationalekonomin vet han…

Läs mer
facebook Twitter Email