”Att få hjälp av SD till makten är viktigare för M än den fria forskningen och den fria akademin.”

Det är oacceptabelt att från politiskt håll försöka påverka kursinnehåll och kursutbud. Det är en farlig utveckling vi ser runt om i världen, men även i Sverige.

Replik av Erik Bergkvist och Matilda Ernkrans i Sydsvenskan den 13 mars 2021. Det lagförslag som regeringen presenterat innebär att akademisk frihet tydligt skrivs in i högskolelagen. Förslaget bygger på en gedigen utredning som haft ett starkt stöd hos remissinstanserna. Att det skrivs in något nytt om värdegrund, som Gunnar Strömmer och Kristina Axén Olin från…

Läs mer

”Stenhammar sällar sig till en lam EU-kritik”

Vad vill du egentligen Stenhammar – är du bara ute och gnäller? Stenhammars debattartikel rabblar upp klichéartad kritik mot EU-samarbetet utan att komma med vare sig förslag eller substans.

Replik av Erik Bergkvist i Svenska Dagbladet den 26 februari 2021. Å ena sidan skriver Stenhammar att han stödjer strävan mot ett djupare EU-samarbete helhjärtat, men å andra sidan levererar han otydlig och svepande EU-kritik. Skrivningar om att EU är byråkratiskt, centraliserat, ineffektivt och saknar legitimitet blandas med det som troligen är hans egentliga avsikt…

Läs mer

Europa ska återbyggas i gröna former

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 6 april 2021. I norra Sverige händer så mycket att man får gnugga sig i ögonen”, skriver EU-parlamentarikern Erik Bergkvist (S), Umeå. En ny långtidsbudget har nyligen klubbats i EU och det innebär starten på en ny programperiod. Nu vet vi alltså vilken budget EU har att…

Läs mer

”Att få hjälp av SD till makten är viktigare för Moderaterna än den fria forskningen och den fria akademin.”

Regeringen har ett lagförslag som ligger på riksdagens bord om att stärka den akademiska friheten. Det skriver Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

Debattartikel av Erik Bergkvist och Matilda Ernkrans i Sydsvenskan den 3 april 2021. Det är oacceptabelt att från politiskt håll försöka påverka kursinnehåll och kursutbud. Det är en farlig utveckling vi ser runt om i världen, men även i Sverige. Det lagförslag som regeringen presenterat innebär att akademisk frihet tydligt skrivs in i högskolelagen. Förslaget…

Läs mer

”EU-kritiskt nonsens från debattörer”

EU:s återhämtningspaket är historiskt. Nu sjösätter vi en Marshallplan för Europa under en aldrig tidigare skådad pandemi. Stöd­paketet som nyligen röstades igenom i riksdagen kommer att återstarta EU:s ekonomi, och därigenom bidra till klimat­omställningen och svensk tillväxt. Att kända EU-skeptiker tar tillfället i akt att skapa misstro mot EU är föga förvånande.

Replik av Erik Bergkvist i Svenska Dagbladet den 26 mars 2021. Debattörer knutna till forum för EU-debatt skriver att återhämtningspaketet innebär en maktförskjutning till EU och en utveckling mot ett federalt Europa. Det stämmer att återhämtningspaketet innebär historiska satsningar, men att unionen inte skulle adressera den akuta situation vi befinner oss i är uteslutet. EU:s stats- och regeringschefer…

Läs mer

Erik Bergkvist förhandlar för grönare energiinfrastruktur

”Ambitiösa klimatmål kräver en uppdaterad energiinfrastruktur. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 måste vi underlätta för förnybar energi och nya investeringar”, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S), nyutnämnd förhandlare för EU:s energiinfrastruktur.

Lagstiftningen för EU:s energiinfrastruktur, som i EU går under benämningen TEN-E, ska uppdateras. Syftet är att bättre koppla samman energiinfrastrukturen i medlemsländerna och anpassa den till mer förnybar energi. Uppdateringar som behövs för att leva upp till målet om ett klimatneutralt EU till 2050. Erik Bergkvist är huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet och…

Läs mer

”Behöver Moderaterna en kurs i akademisk frihet?”

Möjligheten att fritt forska och utbilda kan aldrig tas för given. Det har den senaste tidens utveckling visat med all tydlighet, skriver­ Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

Debattartikel av Erik Bergkvist och Matilda Ernkrans i Sydsvenskan den 13 mars 2021. Att Sverigedemokraterna vill lägga sig i allt från vad som är vetenskap till musiken som spelas på radion har vi fått vänja oss vid. Men att Moderaterna visar samma tendenser är skrämmande. Till skillnad från en högt uppsatt moderat som kontaktar ett…

Läs mer

”Olagligt innehåll ska bort från nätet – med EU-lagstiftning”

Det är dags att rensa nätet på olagligt innehåll – digitala plattformar måste ta ett större demokratiskt ansvar, skriver Erik Bergkvist och Evin Incir, Europaparlamentariker (S).

Debattartikel av Erik Bergkvist & Evin Incir i Ny Teknik den 25 februari 2021. Yttrandefriheten är en grundpelare i vårt samhälle. En förutsättning för ett demokratiskt samtal är ett öppet samtalsklimat fritt från våld, hat och hot. Därför har yttrandefriheten redan i dag begränsningar när det kommer till sådant som är olagligt – det gäller…

Läs mer

Erik Bergkvist blir samordnare för grönare energiinfrastruktur

”Ska vi ha en chans att leva upp till Parisavtalet och EUs mål om klimatneutralitet till 2050 behöver EU:s energiinfrastruktur förändras”, säger Erik Bergkvist (S) som blivit utsedd till samordnare, s.k. skuggrapportör, för den socialdemokratiska gruppen i parlamentets regionala utskott.

Lagstiftningen för det transeuropeiska energinätet, TEN-E, ska revideras under våren. Uppdateringar för att bättre inkludera gröna investeringar och ren energi, till exempel havsbaserad vindkraft och väteenergi, ska inkluderas. – Det är dags att se till att inga EU-medel går till investeringar i fossil energi. Vill medlemsländer investera i fossilt får man göra det ur egen…

Läs mer

EU:s Arktis – en säkerhetspolitisk hotspot

Debattartikel av Erik Bergkvist i Aktuellt i politiken den 22 januari 2021. Norra Sverige är en del av EU:s Arktis. Förutom hotet från klimatförändringarna står Arktis inför ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Alltfler stater visar ett ökat intresse för området. Kina och Ryssland är bara några av intressenterna. Regionens ökade betydelse grundar sig bland annat på…

Läs mer
facebook Twitter Email