Ta inte rättigheter för givet

EU ska inte kunna användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal, skriver Alejandro Caviedes, Sandra Jakobsson och Erik Bergkvist.

Debattartikel av bl a Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten den 19 mars 2020. Kollektivavtalsdagen är ett viktigt datum för att uppmärksamma att vi har mycket kvar att göra i kampen för bra arbetsvillkor. Arbetarrörelsens kamp har lett till att vi i dag har rättigheter som arbetare i många andra länder bara kan drömma om. Men…

Läs mer

Kina är mästare på att härska och söndra

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 3 mars 2020. EU befinner sig just nu i en mycket avgörande period då flera viktiga saker som kommer att definiera handlingsutrymmet för många år framöver nu sker. Den ena är den egna långtidsbudgeten för de närmaste sju åren, det andra är relationen med Kina utifrån behandlingen…

Läs mer

Erik Bergkvist (S) tar plats i Europaparlamentets industriutskott

Det står nu klart att Erik Bergkvist (S), europaparlamentariker tar plats i parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE). Det är med anledning av Storbritanniens EU-utträde den första februari som ett antal platser i EU-parlamentets utskott har omfördelats. Erik Bergkvist sitter sedan tidigare i utskottet för regional utveckling och i budgetutskottet. – Forskning och…

Läs mer

2020 – ett avgörande år för Europeiska unionen

Krönika av Erik Bergkvist i Aktuellt i politiken den 10 januari 2020. Så drar 2020 igång med full fart. Efter EU-valåret 2019 är nu alla val gjorda, en ny kommission på plats och nyvalet i Storbritannien klart. Det innebär att vi nu kan sätta full fart med att slutföra förhandlingarna om EU:s budget och dess…

Läs mer

Inte tillräckligt för hålla ihop Europa

I mitten av december samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera det finska ordförandeskapets förslag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027. "Det är bra att det första utkastet till budget avhandlas men förslaget är otillräckligt för att sammanhållningspolitiken ska kunna hålla ihop Europa, värna freden och samtidigt klara klimatet", skriver Erik Bergkvist (S), EU-parlamentariker.

Debattartikel av Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten & Länstidningen Östersund den 8 januari 2020. Under hösten har Finland varit ordförande i ministerrådet. Det finländska ordförandeskapet har tagit fram konkreta siffror för EU:s olika politikområden inom ramen för medlemsstaternas förhandlingar om EU:s nästa långtidsbudget. I kommissionens förslag till långtidsbudget minskar sammanhållningspolitiken med 10 procent. Det finländska…

Läs mer

Sammanhållningspolitiken i EU måste prioriteras

EU:s sammanhållningspolitik har en utjämnande effekt, mellan men även inom medlemsstaterna. Ojämlikheten ökar i västvärlden.Att då skära ned i ett av EU:s kärnområden som därtill har klimatpositiva effekter är dumt. Den måste matcha ambitionerna att skapa ett hållbart Europa. Det skriver Erik Bergkvist, Christina Mattisson, Glenn Nordlund och Robert Uitto.

Debattartikel av bl a Erik Bergkvist i Västerbottens-Kuriren den 23 december 2019. Nyligen (12-13 december) samlades EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera det finska ordförandeskapets förslag till EU:s långtidsbudget för 2021-2027. Det är bra att det första utkastet till budget avhandlats. Men förslaget är otillräckligt för att sammanhållningspolitiken ska kunna hålla ihop Europa, värna…

Läs mer

EU tar på sig den gröna ledartröjan

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 17 december 2019. Få veckor kommer nog att ha påverkat EU:s medborgare och världen som förra veckan. Det första och troligen mest omvälvande är det klimatpaket den nyvalda Europeiska kommissionen presenterade förra onsdagen: The European Green Deal. En enorm satsning på att modernisera och göra Europas energisystem,…

Läs mer

Sammanhållningspolitiken måste prioriteras för klimatets skull

– Vi måste prioritera sammanhållningspolitiken i EU:s nästa långtidsbudget för att fixa klimatmålen och bibehålla ett gott samarbete inom EU. Det finländska kompromissförslaget är otillräckligt för att leverera en rättvis klimatomställning samtidigt som den ekonomiska konjunkturen ser ut att vika, säger Erik Bergkvist (S) Europaparlamentariker. Finland är nu ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat…

Läs mer

Sammanhållningspolitiken är avgörande för framtidsfrågorna

Krönika av Erik Bergkvist i Aktuellt i politiken den 1 november 2019. Tiden efter ett val är alltid hektisk och den skiljer sig dessutom från resten av mandatperioden. Det nya Europaparlamentet tillträdde i juli och alla positioner skulle fördelas innan ledigheten i augusti. Varje ledamot sitter vanligtvis i två utskott – jag fick som jag…

Läs mer

Erik Bergkvist besöker Umeå och hamnen i Holmsund

Nu på fredag, den 1 november, besöker Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) Umeå och hamnen i Holmsund. Syftet med besöket är att informera sig om aktuella frågor.

Vid besöket deltar även Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg på INAB, Bertil Hammarstedt, VD Umeå Hamn och Kvarken Link samt kommunalrådet Janet Ågren (S) och Umeå arbetarekommuns ordförande Alejandro Caviedes (S). Välkomna till en pressträff: Tid: Fredag 1 november kl 11.00 Plats: Kaserngatan 5, 903 47 Umeå ( I20 Området ) Kontaktperson vid besöket: Åsa Lindström, ombudsman…

Läs mer
facebook Twitter Email