”Stenhammar sällar sig till en lam EU-kritik”

Vad vill du egentligen Stenhammar – är du bara ute och gnäller? Stenhammars debattartikel rabblar upp klichéartad kritik mot EU-samarbetet utan att komma med vare sig förslag eller substans.

Replik av Erik Bergkvist i Svenska Dagbladet den 26 februari 2021.

Å ena sidan skriver Stenhammar att han stödjer strävan mot ett djupare EU-samarbete helhjärtat, men å andra sidan levererar han otydlig och svepande EU-kritik. Skrivningar om att EU är byråkratiskt, centraliserat, ineffektivt och saknar legitimitet blandas med det som troligen är hans egentliga avsikt – att kritisera EU-kommissionens konsekvensbedömning om hållbar bolagsstyrning som väntas bli underlag till ett kommande lagförslag.

Det finns två delar i EU-kommissionens konsekvensbedömning. Den första delen handlar om krav på att företag genomför en konsekvensanalys av hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter. Ett konkret exempel är att vissa svenska apotek sålt munskydd som misstänks ha tillverkats under slavliknande förhållanden i Kinas ökända omskolningsläger i Xinjiang. Ett EU-ramverk på området kommer att vara helt avgörande för att skydda de mänskliga rättigheterna i de globala leveranskedjorna.

Den andra delen, som Stenhammar kritiserar, handlar om styrelse­ledamöters åtaganden och förpliktelser. En rapport framtagen av konsult­bolaget EY problematiserar att företags nettoinkomster, utdelningar och aktieåterköp har ökat från 20 till 60 procent mellan 1992–2008, samtidigt som utgifterna för forskning och utveckling minskat från 45 till 38 procent. Slutsatsen är att EU:s börsbolag agerar kortsiktigt, vilket riskerar att motverka en hållbar utveckling. För att tackla börsbolagens kortsiktighet föreslås bland annat att aktieägarnas intressen ska balanseras med ”lokala och globala miljöintressen”.

Rapporten pekar på ett viktigt faktum, att även storbolagen måste dra sitt strå till stacken om EU ska nå målet om klimatneutralitet 2050, men jag delar därmed inte flera av rapportens slutsatser. I stället kommer jag koncentrera mig på EU-kommissionens kommande lagförslag. Lagförslaget måste självklart respektera proportionalitetsprincipen, medlems­staternas kompetensområde och ägande­rätten. Det tror jag vi är eniga om. Men något förslag från ”Bryssel” om att begränsa bolagens utdelningar och återköp finns helt enkelt inte.

Stenhammar sällar sig till en lam EU-kritik, som spelar EU-kritiska partier i händerna. På samma sätt som Stenhammar rabblar upp EU:s nackdelar står jag gärna för fördelarna. EU är Sveriges viktigaste handelspartner, nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa enligt Svenskt Näringsliv. Ett litet land som Sverige är helt beroende av att samarbeta med sina grannländer. I grunden är EU ett fredsprojekt som Sverige inte skulle klara sig utan i en orolig omvärld.

Vad man kan urskilja i den allmänna EU-kritiken är att Stenhammar är upprörd över att EU riskerar att begränsa bolags utdelningar och återköp och det är det som debattartikeln borde fokusera på. Men det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom kommissionen ännu inte presenterat något lagförslag. Innan Stenhammar börjar anklaga EU för bessewisserattityder borde han göra sin hemläxa och konkretisera sin kritik.

Erik Bergkvist

***

Läs repliken på Svenska Dagbladets webbplats

***

facebook Twitter Email