Sammanhållningspolitiken måste prioriteras för klimatets skull

– Vi måste prioritera sammanhållningspolitiken i EU:s nästa långtidsbudget för att fixa klimatmålen och bibehålla ett gott samarbete inom EU. Det finländska kompromissförslaget är otillräckligt för att leverera en rättvis klimatomställning samtidigt som den ekonomiska konjunkturen ser ut att vika, säger Erik Bergkvist (S) Europaparlamentariker.

Finland är nu ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet eller rådet. Det finländska ordförandeskapet har nu tagit fram konkreta siffror för EU:s olika politikområden inom ramen för förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget 2021-2027.

EU:s sammanhållningspolitik utgör drygt en tredjedel av EU:s samlade budget. Pengarna förvaltas av EU tillsammans med medlemsstaterna som i sin tur fördelar medlen till regionerna. Syftet är att öka tillväxten, minska de sociala skillnaderna mellan de fattiga och rika regionerna, samt att främja en hållbar utveckling i hela unionen.

– Kommissionens kommande fond för en rättvis klimatomställning, tillsammans med sammanhållningspolitiken måste stötta regionerna för att fixa klimatmålen. Olika regioner i Europa har väldigt olika förutsättningar. Vi måste sätta in insatserna där de gör störst nytta, exempelvis stänga ned de smutsiga kolkraftverken, säger Erik Bergkvist.

* * *

facebook Twitter Email