Replik: ”EU behöver ett bättre försvarssamarbete”

Jag läser Erik Danielssons artikel "Vi behöver satsa på att skapa fred" och tänker egentligen samma – men på helt andra grunder och sätt, skriver Erik Bergkvist (S) i en replik.
Debattartikel av Erik Bergkvist i Folkbladet Västerbotten den 17 juli 2020.

Som Danielsson skriver, har vi stora problem idag – globalt, nationellt och regionalt. Klimatförändringen mullrar inte längre borta vid horisonten, den är redan över oss. Den fattigdom som finns över hela världen är ett stort och växande problem och som med ökande antal naturkatastrofer kommer att öka antalet klimatflyktingar dramatiskt.

Från mitt perspektiv, hur gärna jag än vill förändra den rådande världsordningen, vill jag förespråka en realistisk hållning. Vi kan inte tvinga vare sig USA, Ryssland eller Kina att förändra sitt beteende. Men vi kan göra det bästa för att förbättra.

NATO känns idag heller inte aktuellt, inte minst då USA just nu har en minst sagt svajig syn på dess framtid. Europa kan givetvis inte förlita sig på ett USA som med stor sannolikhet kommer att bli allt mer självcentrerat.

Jag menar att det är EU som måste utveckla sitt försvarssamarbete. Exakt hur får vi ganska snabbt bestämma oss för, men vi måste ha ett system på plats, som en motvikt när allt annat fallerar.

USA drar sig ur internationellt samarbete alltmer. Storbritannien är på väg mot ett avtalslöst Brexit och blir därmed marginaliserat. Kvar blir då Ryssland och Kina och kanske Indien och några till. Ingen av dessa kommer att lyfta ett finger för oss i Europa.

Därför är svaret på Danielssons farhågor följande:

Ja, vår värld är i fara. Ja, vi behöver ett starkt civilförsvar. Nej, vi kan inte omrusta/avrusta vårt försvar. Nej Nato är inte lösningen nu. Ja, vi behöver stärka försvarssamarbetet i EU.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email