Regionalt samarbete – lösningen på högerpopulismen?

Krönika av Erik Bergkvist i Norrländska Socialdemokraten den 22 april 2021.

Högerpopulism har tyvärr blivit vardagsmat. Vi reagerar inte längre lika starkt när vi hör politiska förslag som i praktiken innebär att demokratin demonteras.

Kulturell mångfald, akademisk frihet och åsiktsfrihet är bara några exempel på demokratiska fundament som gång på gång hotas. Lösningen är regional utveckling.

Högerpopulism frodas i missnöje, upplevt eller verkligt. Den ger enkla och ofta icke-fungerande lösningar på komplexa problem. Den trivs när skillnader och klyftor är stora och den kan spela ut grupper mot varandra. Världen och även Sverige blir allt rikare, även de fattigaste får det bättre, men fortfarande ökar skillnaderna mellan grupper. Det har resulterat i att många känner sig utanför samhällsbygget. Företag försvinner, statlig service blir digital, kontor lämnar orten, skolor läggs ned och pizzerior stänger. Utvecklingen upplevs, eller faktiskt sker, någon annanstans och en känsla av orättvisa växer.

Populism kan bara motverkas med en politik som svarar på medborgarnas oro. Det krävs ett aktivt arbete för att alla regioner utvecklas, det skapar i sin tur en tillväxt och framtidstro som omfattar alla.

Sverige är ett stort land till ytan, EU:s tredje största, och utmaningarna skiljer sig inom och mellan regioner. Men våra regioner har något viktigt gemensamt – summan av deras tillväxt är Sveriges totala tillväxt. Mycket av det arbete vi har framför oss, från bekämpning av klimatförändringar till ekonomisk återhämtning efter coronapandemin, landar på regionernas bord. Det innebär att det är här vi kan göra skillnad.

Regeringen har tagit ett flertal initiativ som bidrar till att stärka den regionala utvecklingen. Till exempel genom utlokalisering av myndigheter och nu senast med en ny strategi för regional utveckling. Men det räcker inte. Nu måste strategin omsättas i praktiken och det behövs en tydlig politisk signal om att det är dags att ta nästa steg.

EU-samarbetet är sprunget ur en motreaktion till ett splittrat och krigshärjat Europa. EU har alltid förstått regionernas roll, nu måste vi bli bättre på att lyfta regionerna även i Sverige. En ny långtidsbudget, tillsammans med ett stort återhämtningspaket för att mildra effekterna av coronapandemin innebär att det finns resurser till regional utveckling.

Nu måste regeringen se till att EU-medlen faktiskt går till regionerna. Pengarna behövs och skulle innebära en välbehövlig och tydlig signal om att regional utveckling prioriteras. Under allt för lång tid har regional utveckling prioriterats ned. Fortsätter det som idag kommer högerpopulismen fortsatt växa, i Sverige och i övriga Europa.

Om alla regioner känner sig som en del av samhällsbygget bygger vi också bort högerpopulismen. Ett öppet och demokratiskt samhälle kommer bara att föredras så länge den upplevs lösa samhällets problem bättre än alternativen.

Erik Bergkvist

* * *

facebook Twitter Email